Коди помилок
Код помилки Error text Текст помилки (UA)
20000100007 Activation error Помилка активації
20000100008 An unknown error occurred. Try again later. Виникла невідома помилка. Спробуйте пізніше
20000100010 Can not create Vip user Неможливо створити обліковий запис
20000100012 Error ApiKey generating Помилка створення API-ключа
20000100013 get LoyaltyCard fail Не вдалося отримати номер картки лояльності
20000100014 Incorrect data. Некоректні дані
20000100015 Login or password is incorrect Неправильний логін або пароль
20000100016 Service Unavailable Сервіс недоступний
20000100017 Sorry, the specified Email is already in use by another participant of the Loyalty Program На жаль, вказаний E-mail вже використовується іншим учасником програми лояльності
20000100018 The phone number is invalid Некоректний номер телефону
20000100019 This counterparty prohibited from participating in the loyalty program. Цьому контрагенту заборонено брати участь в програмі лояльності
20000100020 Unable to find data on your parameters Неправильний код із смс
20000100021 Unable to save data Неможливо зберегти дані
20000100022 Unable to send SMS Неможливо відправити SMS
20000100023 User already exists Користувач вже існує
20000100024 User not found Користувач не знайдений
20000100025 Vip client with this email already exist Vip клієнт з цією електронною поштою вже зареєстрований
20000100026 Wrong activation code Неправильний код активації
20000100027 Wrong password or user not found Некоректний пароль або користувач не знайдений
20000200028 AccompanyingDocuments length is incorrect Занадто довге значення поля Супроводжуючі документи
20000200029 AccountNumber and Summ must be filled Код ЄДРПОУ та сума повинні бути заповнені
20000200030 AdditionalInformation length is incorrect Довжина поля "Додаткова інформація" перевищено
20000200031 AfterpaymentOnGoodsCost is disabled for InPost Послуга Контроль оплати відключена для поштомата InPost
20000200032 AfterpaymentOnGoodsCost is disabled for Postomat NovaPoshta Послуга Контроль оплати відключена для поштомата NovaPoshta
20000200033 AfterpaymentOnGoodsCost is invalid Сума Контролю оплати зазначена некоректно
20000200034 AfterpaymentOnGoodsCost is too high Перевищена сума Контролю оплати
20000200035 AfterpaymentOnGoodsCost is unavailable Послуга Контроль оплати недоступна
20000200036 AfterpaymentOnGoodsCost is unavailable in selected CityRecipient Послуга Контролю оплати недоступна у вибраному місті одержувача
20000200037 AfterpaymentOnGoodsCost must be filled Поле Контроль оплати має бути заповнене
20000200038 AfterpaymentOnGoodsCost to DoorsDoors is too high Сума Контролю оплати для типу доставки "Двері-Двері" перевищує максимально дозволений ліміт
20000200039 AfterpaymentOnGoodsCost to WarehouseDoors is too high Сума Контролю оплати для типу доставки "Склад-Двері" перевищує максимально дозволений ліміт
20000200040 AfterpaymentOnGoodsCostInfo must be array Параметр Контроль оплати повинен бути масивом
20000200041 AlternativeContactRecipient is too long Альтернативне Контактне Лице Отримувача занадто довге
20000200042 AlternativePayer type not selected Альтернативний тип платника не обрано
20000200043 AlternativePayment method not selected Альтернативний спосіб оплати не обрано
20000200044 AlternativePayment NonCash is unavailable Альтернативний спосіб оплати - Безготівковий розрахунок недоступний
20000200046 AlternativeRecipient does not belong to this User Альтернативний отримувач не належить цьому користувачу
20000200047 AlternativeRecipient does not exists Альтернативний отримувач не існує
20000200048 AlternativeRecipient is incorrect Альтернативний отримувач некоректний
20000200049 AlternativeRecipient is removed Альтернативний отримувач видалений
20000200050 AlternativeRecipient not selected Альтернативного отримувача не обрано
20000200051 AlternativeRecipientAddress does not belong to this AlternativeRecipient Адреса Альтернативного отримувача не належить цьому Альтернативному отримувачу
20000200052 AlternativeRecipientAddress does not exists Адреса Альтернативного отримувача не існує
20000200053 AlternativeRecipientAddress is incorrect Адреса Альтернативного отримувача некоректна
20000200054 AlternativeRecipientAddress is removed Адресу Альтернативного отримувача видалено
20000200055 AlternativeRecipientAddress not selected Адреса Альтернативного отримувача не обрана
20000200056 AlternativeRecipientCity incorrect Місто Альтернативного отримувача вказано некоректно
20000200057 AlternativeRecipientCity not found Місто Альтернативного отримувача не знайдено
20000200058 AlternativeRecipientCity not selected Місто Альтернативного отримувача не обрано
20000200059 AlternativeRecipientContact does not belong to this AlternativeRecipient Контактне лице Альтернативного отримувача не належить до цього Альтернативного отримувача
50 з 2237