Коди помилок
Код помилки Error text Текст помилки (UA)
20000100007 Activation error Помилка активації
20000100008 An unknown error occurred. Try again later. Виникла невідома помилка. Спробуйте пізніше
20000100010 Can not create Vip user Неможливо створити обліковий запис
20000100012 Error ApiKey generating Помилка створення API-ключа
20000100013 get LoyaltyCard fail Не вдалося отримати номер картки лояльності
20000100014 Incorrect data. Некоректні дані
20000100015 Login or password is incorrect Неправильний логін або пароль
20000100016 Service Unavailable Сервіс недоступний
20000100017 Sorry, the specified Email is already in use by another participant of the Loyalty Program На жаль, вказаний E-mail вже використовується іншим учасником програми лояльності
20000100018 The phone number is invalid Некоректний номер телефону
10 з 2242