Створити адресу контрагента (відправник / одержувач)

Метод «save» , працює в моделі «Address» , цей метод зберігає адресу контрагента отримувача/відправника.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
CounterpartyRef* string[36] Ідентифікатор (REF) контрагента
StreetRef* string[36] Ідентифікатор (REF) вулиці, брати REF з відповіді довідника вулиць компанії
BuildingNumber* string[36] Номер будинку
Flat* string[36] Номер квартири
Note string[40] Коментар
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "Address",
  "calledMethod": "save",
  "methodProperties": {"CounterpartyRef" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","StreetRef" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","BuildingNumber" : "7","Flat" : "2","Note" : "Комментарий"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Ref string[36] Ідентифікатор (REF) адреси
Description string[50] Опис адреси
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Description" : "вул. Хрещатик, 7 кв. 2" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}