Створити Контрагента

Метод «save», працює в моделі «Counterparty», цей метод використовується для створення Контрагента отримувача.

Даний метод дозволяє створювати Контрагентів отримувачів з типом Приватна особа.

Дані по отрумувачу вносяться виключно Українською мовою.

Рекомендовано проводити отовлення довідника один раз на місяць.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
FirstName* string[36] Ім'я контактної особи
MiddleName* string[36] По-батькові контактної особи
LastName* string[36] Прізвище контактної особи
Phone* string[36] Телефон контактної особи
Email* string[36] Електронна скринька контактної особи
CounterpartyType* string[36] Тип контрагенту
CounterpartyProperty* string[36] Властивості контрагенту
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "Counterparty",
  "calledMethod": "save",
  "methodProperties": {"FirstName" : "Іван","MiddleName" : "Іванович","LastName" : "Іванов","Phone" : "380997979789","CounterpartyType" : "PrivatePerson","CounterpartyProperty" : "Recipient"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Ref string[36] Ідентифікатор (REF) контактної особи
Description string[50] Опис контрагенту українською мовою
FirstName string[36] Ім'я
MiddleName string[36] По-батькові
LastName string[36] Прізвище
Counterparty string[36] Ідентифікатор контрагенту
OwnershipForm string[36] Ідентифікатор форми власності
OwnershipFormDescription string[36] Опис форми власності
EDRPOU string[36] код ЄДРПОУ
CounterpartyType string[36] Тип контрагенту
ContactPerson array Контактна особа
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Description" : "Іванов Іван Іванович","FirstName" : "Іван","MiddleName" : "Іванович","LastName" : "Іванов","Counterparty" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","OwnershipForm" : "00000000-0000-0000-0000-000000000001","OwnershipFormDescription" : "Null","EDRPOU" : "Null","CounterpartyType" : "PrivatePerson","ContactPerson" : [{"scalar":true},{"0":{"Description":"ЯковлєвФеліксЕдуардович","Ref":"c9aefd26-141b-11e5-ad08-005056801333","LastName":"Яковлєв","FirstName":"Фелікс","MiddleName":"Едуардович"}}] }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}