Оновити дані Контрагента

Метод «update», працює в моделі «Counterparty», цей метод використовується для оновлення/внесення змін в дані контрагента отримувача.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
Ref* string[36] Ідентифікатор (REF) контактної особи контрагента
CityRef* string[36] Ідентифікатор (REF) міста контрагента
FirstName* string[36] Ім'я контактної особи
MiddleName* string[36] По-батькові контактної особи
LastName* string[36] Прізвище контактної особи
Phone string[36] Телефон контактної особи
Email string[36] Електронна скринька
CounterpartyType* string[36] Тип контрагенту
CounterpartyProperty* string[36] Властивості контрагенту
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "Counterparty",
  "calledMethod": "update",
  "methodProperties": {"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","CityRef" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","FirstName" : "Іван","MiddleName" : "Іванович","LastName" : "Іванов","Phone" : "380997979789","CounterpartyType" : "PrivatePerson","CounterpartyProperty" : "Recipient"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Ref string[36] Ідентифікатор
Description string[36] Опис українською мовою
FirstName string[36] Ім'я
MiddleName string[36] По-батькові
LastName string[36] Прізвище
Counterparty string[36] Контрагент
OwnershipForm string[36] Ідентифікатор форми власності
OwnershipFormDescription string[36] Опис форми власності
EDRPOU string[36] Код ЄДРПОУ
CounterpartyType string[36] Тип контрагенту
ContactPerson string[36] Контакт контрагенту
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Description" : "Іванов Іван Іванович","FirstName" : "Іван","MiddleName" : "Іванович","LastName" : "Іванов","Counterparty" : "","OwnershipForm" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","OwnershipFormDescription" : "ФОП","EDRPOU" : "12345678","CounterpartyType" : "PrivatePerson","ContactPerson" : "Іванов Іван Іванович" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}