Завантажити список адрес Контрагентів

Метод «getCounterpartyAddresses», працює в моделі «Counterparty», цей метод завантажує список контрагентів відправників/отримувачів.

Необхідно зберігати копію довідника на стороні клієнта та підтримувати його в актуальному стані.

Рекомендовано проводити оновлення довідників раз на місяць.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
Ref* string[36] Ідентифікатор (REF) контрагену
CounterpartyProperty* string[36] Властивості контрагенту
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "Counterparty",
  "calledMethod": "getCounterpartyAddresses",
  "methodProperties": {"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","CounterpartyProperty" : "Sender"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Ref string[36] Ідентифікатор (REF) контрагену
Description string[50] Опис адреси українською мовою
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Description" : "Хрещатик, 1" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}