Завантажити параметри Контрагента

Метод «getCounterpartyOptions», працює в моделі «Counterparty», цей метод використовується для отримання параметрів контрагента відправника в розрізі можливостей замовлення додаткових послуг, з розділу: «Формування запиту на створення ЕН із додатковими послугами» Замовити посслуги можливо через особистого менеджера.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
Ref* string[36] Ідентифікатор (REF) контрагену
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "Counterparty",
  "calledMethod": "getCounterpartyOptions",
  "methodProperties": {"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
AddressDocumentDelivery bool Адресна доставка документів
AfterpaymentType bool Тип для послуги Контроль оплати
BackwardDeliverySubtypesDocuments bool Зворотна доставка документів
BlockInternationalSenderLKK bool Міжнародна доставка
CalculationByFactualWeight bool Розрахунок по фактичній вазі
CanAfterpaymentOnGoodsCost bool Сплата коштів за товар (Контроль оплати)
CanCreditDocuments bool Оформлення кредиту
CanEWTransporter bool ParameterName
CanForwardingService bool Експедирування (Контроль поштучної передачі)
CanNonCashPayment bool Безготівковий розрахунок
CanPayTheThirdPerson bool Оплата третьею особою
CanSameDayDelivery bool Доставка день в день
CanSameDayDeliveryStandart bool Доставка день в день (локал-стандарт)
CanSentFromPostomat bool Відправка з поштомату
CanSignedDocuments bool Доступна послуга "Підпис документів"
CarCall bool Послуга виклик авто
CreditDocuments bool Зворотна доставка кредитних документів
CustomerReturn bool Послуга "Автоповернення відправлень"
DayCustomerReturn bool День автоповернення
DebtorParams array Дані заборгованності
DeliveryByHand bool Доставка в руки
DescentFromFloor bool Спуск з поверху
FillingWarranty bool Заповнення гарантійного талону
HaveMoneyWallets bool Електронний гаманець
HideDeliveryCost bool Приховати вартість доставки
InternationalDelivery bool Міжнародна доставка
InternationalDeliveryServiceType bool Тип міжнародної доставки
LoyaltyProgram bool Програма лояльності
MainCounterparty bool Головний контрагент
PickupService bool Можливість замовлення послуги Pick Up
PrintMarkingAllowedTypes object Тип доступного маркування
SecurePayment bool Надійна покупка
Services bool Послуги
ShowDeliveryByHand bool Доставка особисто в руки
SignedDocuments bool Зворотна доставка підписаних документів
TransferPricingConditions bool Умови трансфертного ціноутворення
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"AddressDocumentDelivery" : true,"AfterpaymentType" : true,"BackwardDeliverySubtypesDocuments" : true,"BlockInternationalSenderLKK" : true,"CalculationByFactualWeight" : true,"CanAfterpaymentOnGoodsCost" : true,"CanCreditDocuments" : true,"CanEWTransporter" : true,"CanForwardingService" : true,"CanNonCashPayment" : true,"CanPayTheThirdPerson" : true,"CanSameDayDelivery" : true,"CanSameDayDeliveryStandart" : true,"CanSentFromPostomat" : true,"CanSignedDocuments" : true,"CarCall" : true,"CreditDocuments" : true,"CustomerReturn" : true,"DayCustomerReturn" : true,"DebtorParams" : [{"AgreementId":"56897","PaymTermId":"2банківськідні","PastDueDebts":"0.00","BlockedStatus":"2"}],"DeliveryByHand" : true,"DescentFromFloor" : true,"FillingWarranty" : true,"HaveMoneyWallets" : true,"HideDeliveryCost" : true,"InternationalDelivery" : true,"InternationalDeliveryServiceType" : true,"LoyaltyProgram" : true,"MainCounterparty" : true,"PickupService" : true,"PrintMarkingAllowedTypes" : {"vbf":123},"SecurePayment" : true,"Services" : true,"ShowDeliveryByHand" : true,"SignedDocuments" : true,"TransferPricingConditions" : true }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}