Завантажити список контактних осіб Контрагента

Метод «getCounterpartyContactPersons», працює в моделі «Counterparty», цей метод завантажує список контактних осіб контрагентів.

Якщо в методі більше ніж 100 контактних осіб контрагентів, необхідно використовувати параметр «Page»

Приклад: "methodProperties": { "Page": "22" }

Копію довідника необхідно зберігати на стороні клієнта та підтримувати його в актуальному стані.

Рекомендовано проводити оновлення довідників раз на день.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
Ref* string[36] Ідентифікатор (REF) контрагента
Page string[36] Сторінка з інформацією для відображення (не більше 100 записів на одній сторінці)
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "Counterparty",
  "calledMethod": "getCounterpartyContactPersons",
  "methodProperties": {"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Page" : "1"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Description string[50] Контактна особа
Ref string[36] Ідентифікатор (REF) контактної особи
Phones string[36] Телефон контактної особи
Email string[36] Електронна адреса
LastName string[36] Прізвище
FirstName string[36] Ім'я
MiddleName string[36] По-батькові
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Description" : "Іванов Іван Іванович","Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Phones" : "380971155109","LastName" : "Іванов","FirstName" : "Іван","MiddleName" : "Іванович" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}