Створити Контрагента з типом третьої особи

Метод «save», працює в моделі «Counterparty», цей метод використовується для створення Контрагента отримувача.

Даний метод дозволяє створювати Контрагентів отримувачів з типом Третя особа. Контрагента отримувача з типом приватна особа можуть створювати клієнти, що підписали угоду з Копманиеєю "Нова пошта". Дані по отрумувачу вносяться виключно Українською мовою. Рекомендовано проводити отовлення довідника один раз на місяць.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
FirstName* string[36] Назва організації
MiddleName string[36] По-батькові контактної особи
LastName string[36] Прізвище контактної особи
Phone string[36] Телефон контактної особи
Email string[36] Електронна скринька контактної особи
CounterpartyType* string[36] Тип контрагенту
EDRPOU* string[36] Код ЄДРПОУ
CounterpartyProperty* string[36] Властивості контрагенту
CityRef* string[36] Ідентифікатор (REF) міста
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "Counterparty",
  "calledMethod": "save",
  "methodProperties": {"FirstName" : "Організація","MiddleName" : "Іванович","LastName" : "Іванов","Phone" : "380997979789","CounterpartyType" : "Organization","EDRPOU" : "12345678","CounterpartyProperty" : "ThirdPerson","CityRef" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Ref string[36] Ідентифікатор
Description string[50] Опис контрагенту українською мовою
OwnershipForm string[36] Ідентифікатор форми власності
OwnershipFormDescription string[36] Опис форми власності
EDRPOU string[36] код ЄДРПОУ
CounterpartyType string[36] Тип контрагенту
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Description" : "Іванов Іван Іванович","OwnershipForm" : "00000000-0000-0000-0000-000000000001","OwnershipFormDescription" : "ФОП","EDRPOU" : "12345678","CounterpartyType" : "Organization" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}