Створити Контрагента з типом організація (юридична особа)

Метод «save», працює в моделі «Counterparty», цей метод використовується для створення Контрагента отримувача.

Даний метод дозволяє створювати Контрагентів отримувачів з типом Організація. 

Дані по отрумувачу вносяться виключно Українською мовою.

Рекомендовано проводити отовлення довідника один раз на місяць.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
CounterpartyType* string[36] Тип контрагенту
EDRPOU* string[36] Код ЄДРПОУ
CounterpartyProperty string[36] Властивості контрагенту
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "Counterparty",
  "calledMethod": "save",
  "methodProperties": {"CounterpartyType" : "Organization","EDRPOU" : "12345678","CounterpartyProperty" : "Recipient"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Ref string[36] Ідентифікатор (REF) контактної особи
Description string[50] Опис контрагенту українською мовою
FirstName string[36] Назва організації
OwnershipForm string[36] Ідентифікатор форми власності
OwnershipFormDescription string[36] Опис форми власності
EDRPOU string[36] код ЄДРПОУ
CounterpartyType string[36] Тип контрагенту
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Description" : "Назва організації","FirstName" : "Назва організації","OwnershipForm" : "00000000-0000-0000-0000-000000000001","OwnershipFormDescription" : "ФОП","EDRPOU" : "32145678","CounterpartyType" : "PrivatePerson" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}