Оновити дані контактної особи Контрагента

Метод «update», працює в моделі «ContactPerson», цей метод використовується для оновлення контактної особі відправника/отримувача.

Редагувати дані контактної особи можуть тільки юридичні особи.

Приватні особи можуть редагувати лише телефон контактної особи контрагента.

Редагувати дані контрагента можливо тільки до моменту створення ІД з даним контрагентом.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
CounterpartyRef* string[36] Ідентифікатор (REF) контрагенту
Ref* string[36] Ідентифікатор (REF) контактної особи контрагента
FirstName* string[36] Ім'я контактної особи
LastName* string[36] Прізвище контактної особи
MiddleName* string[36] По-батькові контактної особи
Phone* string[36] Телефон контактної особи
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "ContactPerson",
  "calledMethod": "update",
  "methodProperties": {"CounterpartyRef" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","FirstName" : "Іван","LastName" : "Іванов","MiddleName" : "Іванович","Phone" : "380997979789"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Ref string[36] Ідентифікатор (REF) контактної особи
Description string[50] Опис українською мовою
LastName string[36] Прізвище
FirstName string[36] Ім'я
MiddleName string[36] По-батькові
Phones string[36] Телефон
Email string[36] Електронна скринька
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Description" : "Іван Іванов Іванович","LastName" : "Іван","FirstName" : "Іванов","MiddleName" : "Іванович","Phones" : "380997979789", }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}