Завантажити список реєстрів

Для передачі оформлених відправлень по Реєстру, інтегрується функціонал формування та видалення реєстрів приймання-передачі відправлень. При передачі відправлень по Реєстру необхідно на кожнома відправленні розміщувати маркування та роздрукувати два екземпляри Реєстру.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "ScanSheet",
  "calledMethod": "getScanSheetList",
  "methodProperties": {  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Ref string[36] Ідентифікатор (REF) адреси
Number string[50] Номер реєстру
DateTime string[50] Дата створення
Printed string[50] Ознака друку реєстру, якщо 1 - реєстр роздруковано, якщо 0 - реєстр не друкувався
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Number" : "105-00003134","DateTime" : "2021-03-20T13:45:19+00:00","Printed" : "0" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}