Види часових інтервалів

Метод «getTimeIntervals», працює в моделі «Common», цей метод необхідний для отримання списку часових інтервалів (для замовлення послуги «Часові інтервали»). Для оновлення даних, довідник потрібно завантажувати один раз на місяць.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
RecipientCityRef* string[36] Ідентифікатор (REF) міста для якого будуть отримані часові інтервали
DateTime string[36] Дата на яку будуть отримані часові інтервали (необов'язковий параметр) за замовчанням дорівнює поточній даті, формат dd.mm.YYYY
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "Common",
  "calledMethod": "getTimeIntervals",
  "methodProperties": {"RecipientCityRef" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","DateTime" : "09-18-16"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Number string[50] Ідентифікатор
Start string[36] Час початку інтервалу
End string[36] Час закінчення інтервалу
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Number" : "CityDeliveryTimeInterval2","Start" : "12:00","End" : "15:00" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}