Форми власності

Метод «getOwnershipFormsList», працює в моделі «Common», цей метод дозволяє завантажити список форм власності українською мовою.

Необхідно зберігати копію довідників на стороні клієнта та підтримувати її в актуальному стані.

Рекомендується проводити оновлення довідників раз на місяць.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "Common",
  "calledMethod": "getOwnershipFormsList",
  "methodProperties": {  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Ref string[36] Ідентифікатор
Description string[36] Опис
FullName string[36] Найменування форми власності
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Description" : "ООО","FullName" : "Общество с ограниченной ответственностью" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}