Створення заявки на повернення

Метод «save», працює в моделі «AdditionalService», цей метод дозволяє створити заявку на повернення (метод доступний тільки для клієнтів відправників).

 

Текст запиту
Параметр Тип Опис
IntDocNumber* string[36] Номер документу
PaymentMethod* string[36] Форма розрахунку Cash/NonCash
Reason* string[36] Ідентифікатор (REF) причини повернення
SubtypeReason* string[36] Ідентифікатор (REF) підтипу причини
Note* string[100] Опис клієнта, не обов'язково
OrderType* string[36] Константа - orderCargoReturn
ReturnAddressRef* string[36] Адреса для повернення, брати з відповіді у методі CheckPossibilityCreateReturn
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "AdditionalService",
  "calledMethod": "save",
  "methodProperties": {"IntDocNumber" : "206004560074695","PaymentMethod" : "Cash","Reason" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","SubtypeReason" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Note" : "Произвольное описание","OrderType" : "orderCargoReturn","ReturnAddressRef" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Number string[36] Номер заявки на повернення
Ref string[36] Ідентифікатор (REF) заявки на повернення
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Number" : "102-00006096","Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}