Отримання списку заявок на повернення

Метод «getReturnOrdersList», працює в моделі «AdditionalService», цей метод дозволяє отримати список заявок на повернення.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
Number string[36] Номер заявки на повернення
Ref string[36] Ідентифікатор (REF) заявки на повернення
BeginDate string[36] Дата створення заявки З у форматі дд.мм.рррр
EndDate string[36] Дата створення заявки ДО у форматі дд.мм.рррр
Page string[36] Номер сторінки
Limit string[36] Ліміт на сторінці
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "AdditionalService",
  "calledMethod": "getReturnOrdersList",
  "methodProperties": {"Number" : "102-00003168","Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","BeginDate" : "12/10/15 10:33","EndDate" : "12/10/15 10:33","Page" : "1","Limit" : "50"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
OrderRef string[36] Ідентифікатор (REF) заявки на повернення
OrderNumber string[36] Номер заявки на повернення
OrderStatus string[36] Статус заявки
DocumentNumber string[36] Номер документу на основі якого створено заявку
CounterpartyRecipient string[36] Контрагент, що буде отримувачем в ЕН повернення
ContactPersonRecipient string[36] Контактна особа, що буде отримувачем в ЕН повернення
AddressRecipient string[36] Адреса на яку буде оформлено ЕН повернення
DeliveryCost string[36] Вартість ЕН поверння (якщо створено ЕН)
EstimatedDeliveryDate string[36] Розрахункова дата доставки повернення (якщо створено ЕН)
ExpressWaybillNumber string[36] Номер ЕН повернення (якщо стоврено ЕН)
ExpressWaybillStatus string[36] Статус ЕН повернення (якщо створено ЕН)
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"OrderRef" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","OrderNumber" : "102-00003168","OrderStatus" : "Прийняте","DocumentNumber" : "20600000043015","CounterpartyRecipient" : "Комунальник","ContactPersonRecipient" : "Іванов Іван Іванович","AddressRecipient" : "Ангеліної Паші вул. 45 кв. 12","DeliveryCost" : "20","EstimatedDeliveryDate" : "12/10/15 10:33","ExpressWaybillNumber" : "59000042651620","ExpressWaybillStatus" : "Відправлення у місті Київ" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}