Перевірка можливості створення заявки зі зміни даних

Метод «CheckPossibilityChangeEW», працює в моделі «AdditionalService», цей метод дозволяє перевірити можливість створення заявки щодо зміни даних. У разі успіху повертаються необхідні параметри створення заявки.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
IntDocNumber* string[36] Номер документу для якого буде створено заявку
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "AdditionalService",
  "calledMethod": "CheckPossibilityChangeEW",
  "methodProperties": {"IntDocNumber" : "20450500000012"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
CanChangeSender bool Можливість зміни даних відправника
CanChangeRecipient bool Можливість зміни даних отримувача
CanChangePayerTypeOrPaymentMethod bool Можливість зміни даних платника або форми оплати
CanChangeBackwardDeliveryDocuments bool Можливість зміни послуги зворотня доставка документів
CanChangeBackwardDeliveryMoney bool Можливість зміни грошового переказу
CanChangeCash2Card bool Можливість зміни номера картки для виплати грошового переказу
CanChangeBackwardDeliveryOther bool Можливість зміни зворотної доставки
CanChangeAfterpaymentType bool Можливість зміни суми контролю оплати
CanChangeLiftingOnFloor bool Можливість зміни підйому на поверх
CanChangeLiftingOnFloorWithElevator bool Можливість зміни підйому на поверх за допомогою ліфта
CanChangeFillingWarranty bool Можливість зміни послуги Гарантія заповнення
SenderCounterparty string[36] Контрагент відправника
ContactPersonSender string[36] Контактна особа відправника
SenderPhone string[36] Номер телефону відправника
RecipientCounterparty string[36] Контрагент отримувача
ContactPersonRecipient string[36] Контактна особа отримувача
RecipientPhone string[36] Номер телефону отримувача
PayerType string[36] Тип платника
PaymentMethod string[36] Форма розрахунку Cash/NonCash
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"CanChangeSender" : true,"CanChangeRecipient" : true,"CanChangePayerTypeOrPaymentMethod" : true,"CanChangeBackwardDeliveryDocuments" : true,"CanChangeBackwardDeliveryMoney" : true,"CanChangeCash2Card" : true,"CanChangeBackwardDeliveryOther" : true,"CanChangeAfterpaymentType" : true,"CanChangeLiftingOnFloor" : true,"CanChangeLiftingOnFloorWithElevator" : true,"CanChangeFillingWarranty" : true,"SenderCounterparty" : "ПП ВКФ "КАРАТ","ContactPersonSender" : "Іванов Іван Іванович","SenderPhone" : "380685024447","RecipientCounterparty" : "Приватна особа","ContactPersonRecipient" : "Іванов Іван Іванович","RecipientPhone" : "380685024447","PayerType" : "Recipient","PaymentMethod" : "Cash" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}