Отримання списку заявок

Метод «getChangeEWOrdersList», працює в моделі «AdditionalService», цей метод дозволяє отримати список заявок щодо зміни даних.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
Number string[36] Номер заявки
Ref string[36] Ідентифікатор заявки
BeginDate* string[36] Дата створення "з"
EndDate* string[36] Дата створення "до"
Page* string[36] Номер сторінки
Limit* string[36] Кількість запісів на сторінці
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "AdditionalService",
  "calledMethod": "getChangeEWOrdersList",
  "methodProperties": {"Number" : "102-00006096","Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","BeginDate" : "дд.мм.рррр","EndDate" : "дд.мм.рррр","Page" : "1","Limit" : "50"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
OrderRef string[36] Ідентификатор замовлення
OrderNumber string[36] Номер замовлення
OrderStatus string[36] Статус замовлення
DocumentNumber string[36] Номер документу
DateTime string[36] Дата створення замовлення
BeforeChangeSenderCounterparty string[36] Дані до зміни
AfterChangeChangeSenderCounterparty string[36] Дані після зміни
Cost string[36] Вартість
BeforeChangeSenderPhone string[36] Телефон до зміни
AfterChangeSenderPhone string[36] Телефон після зміни
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"OrderRef" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","OrderNumber" : "102-00010160","OrderStatus" : "Дані в ЕН змінено","DocumentNumber" : "20600000066986","DateTime" : "дд.мм.рррр","BeforeChangeSenderCounterparty" : "ТОВ Яблуневий сад","AfterChangeChangeSenderCounterparty" : "ФОП Іванов І.І.","Cost" : "40","BeforeChangeSenderPhone" : "380675559879","AfterChangeSenderPhone" : "380664561237" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}