Отримання списку заявок

Метод «getRedirectionOrdersList», працює в моделі «AdditionalService», цей метод дозволяє отримати список заявок переадресації відправлень.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
Number string[36] Номер заявки на переадресування
Ref string[36] Ідентифікатор заявки на переадресування
BeginDate string[36] Дата створення заявки "З" в форматі дд.мм.рррр
EndDate string[36] Дата створення заявки "ДО" в форматі дд.мм.рррр
Page string[36] Номер сторінки
Limit string[36] Ліміт на сторінці
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "AdditionalService",
  "calledMethod": "getRedirectionOrdersList",
  "methodProperties": {"Number" : "102-00010160","Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","BeginDate" : "дд.мм.рррр","EndDate" : "дд.мм.рррр","Page" : "1","Limit" : "50"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
OrderRef string[36] Ідентифікатор (REF) заявки
OrderNumber string[36] Номер заявки
DateTime string[36] Дата створення заявки
DocumentNumber string[36] Номер документу, на який створено заявку
Note string[36] Причина переадресування
CityRecipient string[36] Місто отримувача
RecipientAddress string[36] Адреса отримувача
CounterpartyRecipient string[36] Контрагент отримувача
RecipientName string[36] Контактна особа
PhoneRecipient string[36] Телефон отримувача
PayerType string[36] Тип платника
DeliveryCost string[36] Вартість ЕН переадресування (якщо створено ЕН)
EstimatedDeliveryDate string[36] Розрахункова дата доставки переадресування (якщо створено ЕН)
ExpressWaybillNumber string[36] Номер ЕН переадресування (якщо стоврено ЕН)
ExpressWaybillStatus string[36] Статус ЕН переадресування (якщо створено ЕН)
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"OrderRef" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","OrderNumber" : "102-00010160","DateTime" : "дд.мм.рррр чч:хх:сс","DocumentNumber" : "20600000065470","Note" : "Опис причини переадресування","CityRecipient" : "Київ","RecipientAddress" : "Хрещатик 1, кв 1","CounterpartyRecipient" : "Приватна особа","RecipientName" : "Іванов Іван Іванович","PhoneRecipient" : "380675387254","PayerType" : "Recipient","DeliveryCost" : "25","EstimatedDeliveryDate" : "дд.мм.рррр","ExpressWaybillNumber" : "59000042661412","ExpressWaybillStatus" : "Готується до відправлення" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}