Створення заявки на зміну даних

Метод «save», працює в моделі «AdditionalService», цей метод дозволяє створити заявку щодо зміни даних.

Не можна змінити контрагента-відправника (поле SenderCounterparty). Можна змінити ПІБ контакту відправника (поле SenderContactName), якщо оцінна вартість ЕН не перевищує 5000 грн.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
IntDocNumber* string[36] Номер документу
PaymentMethod string[36] Форма розрахунку Cash/NonCash
OrderType* string[36] Тип заявки
SenderContactName string[36] Контактна особа відправника
SenderPhone string[37] Номер телефону відправника
Recipient string[38] Ідентифікатор інтернет контрагента отримувача (якщо замовлено отримувачем - ігнорується)
RecipientContactName string[39] ПІБ контактної особи отримувача (якщо замовлено отримувачем - ігнорується)
RecipientPhone string[40] Номер телефону отримувача (якщо замовлено отримувачем - ігнорується)
PayerType string[41] Тип платника
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "AdditionalService",
  "calledMethod": "save",
  "methodProperties": {"IntDocNumber" : "206004560074695","PaymentMethod" : "Cash","OrderType" : "orderChangeEW","SenderContactName" : "Іванов Іван Іванович","SenderPhone" : "380685024447","Recipient" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","RecipientContactName" : "Іванов Іван Іванович","RecipientPhone" : "380685024447","PayerType" : "Recipient"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Number string[36] Номер заявки
Ref string[36] Ref заявки
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Number" : "102-00006096","Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}