Створити експрес-накладну до відділення (рядком)

Метод «save», працює в моделі «InternetDocument», цей метод дозволяє створювати/формувати експрес-накладну (інтернет-документ) до ВІДДІЛЕННЯ.

Після створення інтернет документа в програмному середовищі API, ЕН з'являється у списку ЕН в особистому кабінеті. 

Текст запиту
Параметр Тип Опис
PayerType* string[36] Тип платника (Sender, Recipient, ThirdPerson)
PaymentMethod* string[36] Форма розрахунку Cash/NonCash
DateTime* string[36] Дата відправки у форматі дд.мм.рррр
CargoType* string[36] Тип вантажу
VolumeGeneral string[36] Загальний об'єм, м.куб (min - 0.0004), обов'язково зазначати, якщо не передається параметр OptionsSeat
Weight* string[36] Фактична вага, в кг min - 0,1
ServiceType* string[36] Технологія доставки DoorsDoors, DoorsWarehouse, WarehouseWarehouse, WarehouseDoors
SeatsAmount* string[36] Кількість місць відправлення, ціле число
Description* string[36] Текстове поле, вводиться для додаткогвого опису відправлення
Cost* string[36] Оціночна вартість, ціле число (якщо не зазначити вартість то АРІ автоматично проставить мінімальну оціночну вартість - 300.00)
CitySender* string[36] Ідентифікатор (REF) міста відправника
Sender* string[36] Ідентифікатор (REF) відправника
SenderAddress* string[36] Ідентифікатор (REF) адреси відправника. REF адреси брати з відповіді методу Список адрес контрагента
ContactSender* string[36] Ідентифікатор (REF) контактної особи відправника. REF брати з відповіді методу Список контактних осіб контрагента
SendersPhone* string[36] Телефон відправника у форматі: +380660000000, 380660000000, 0660000001
RecipientsPhone* string[36] Телефон отримувача у форматі: +380660000000, 380660000000, 0660000001
NewAddress* string[36] Використання нового адресного довідника 1- ТАК, 0 - НІ
RecipientCityName* string[36] Ідентифікатор міста отримувача (ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ РЯДКОМ)
RecipientArea* string[36] Ідентифікатор області (ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ РЯДКОМ)
RecipientAreaRegions* string[36] Ідентифікатор району (ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ РЯДКОМ)
RecipientAddressName* string[36] Ідентифікатор номера відділення (ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ РЯДКОМ)
RecipientHouse* string[36] Ідентифікатор номера будинку (ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ РЯДКОМ)
RecipientFlat* string[36] Ідентифікатор квартири (ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ РЯДКОМ)
RecipientName* string[36] Ідентифікатор ПІБ отримувача (ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ РЯДКОМ) - для приватної особи; Ідентифікатор назви організації отримувача (ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ РЯДКОМ) - для організації
RecipientType* string[36] Тип отримувача Organization/PrivatePerson
SettlementType* string[36] Тип населеного пункту (значення для параметру брати з методу «getSettlements» у параметрі «SettlementTypeDescription») або значення "SettlementTypeCode" з відповіді на запит онлайн пошуку населених пунктів  "searchSettlements"
OwnershipForm string[36] Ідентифікатор форми власності
RecipientContactName string[36] Ідентифікатор ПІБ отримувача (ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ РЯДКОМ)
EDRPOU* string[36] Ідентифікатор ЄДРПОУ (ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ РЯДКОМ)
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "InternetDocument",
  "calledMethod": "save",
  "methodProperties": {"PayerType" : "ThirdPerson","PaymentMethod" : "NonCash","DateTime" : "дд.мм.рррр","CargoType" : "Cargo","VolumeGeneral" : "0.45","Weight" : "0.5","ServiceType" : "DoorsWarehouse","SeatsAmount" : "2","Description" : "Додатковий опис відправлення","Cost" : "15000","CitySender" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Sender" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","SenderAddress" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","ContactSender" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","SendersPhone" : "380660000000","RecipientsPhone" : "380660000000","NewAddress" : "1","RecipientCityName" : "Київ","RecipientArea" : "","RecipientAreaRegions" : "","RecipientAddressName" : "1","RecipientHouse" : "","RecipientFlat" : "","RecipientName" : "Іванов Іван Іванович","RecipientType" : "PrivatePerson","SettlementType" : ""місто" або "м.","OwnershipForm" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","RecipientContactName" : "Іванов Іван Іванович","EDRPOU" : "12345678"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Ref string[36] Ідентификатор (REF) експрес-накладной
CostOnSite string[36] Вартість доставки
EstimatedDeliveryDate string[36] Прогнозована дата доставки
IntDocNumber string[36] Номер експрес-накладной
TypeDocument string[36] Тип експрес-накладной
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","CostOnSite" : "45","EstimatedDeliveryDate" : "дд.мм.рррр","IntDocNumber" : "20600000002545","TypeDocument" : "InternetDocument" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}