Розрахувати вартість послуг

Метод «getDocumentPrice», працює в моделі «InternetDocument», цей метод дозволяє розрахувати вартості доставки вантажу.

Метод дозволять прораховувати не тільки відправлення вантажів, але і шин та дисків, палет, а також документів.

Приклад прорахунку вартості Шин та Дисків:

"CargoType": "TiresWheels", // Тип відправлення Шини та Диски

"CargoDetails": [{//Масив з даними

"CargoDescription":"d7c456cf-aa8b-11e3-9fa0-0050568002cf", // Ідентифікатор типу відправлення Шина R-13, з довідника Види шин та дисків

"Amount": "2" //Кількість шин }]

Приклад розрахунку вартості вантажів з передачею параметрів:

"OptionsSeat": [{//Масив з даними

"weight": 5, // вага відправлення, кг

"volumetricWidth": 80, // ширина відправлення, см

"volumetricLength": 25, // довжина відправлення, см

"volumetricHeight": 25, // висота відправлення, см }]

Також доступний прорахунок вартості з урахуванням вартості упаковки із відповідного довідника "Види упаковки". Ідентифікатор упаковки необхідно передавати у масиві "OptionsSeat"

Приклад розрахунку вартості з пакуванням:

"OptionsSeat": [{//Масив з даними

"weight": 5, // вага відправлення, кг

"volumetricWidth": 80, // ширина відправлення, см

"volumetricLength": 25, // довжина відправлення, см

"volumetricHeight": 25, // висота відправлення, см

"packRef": "1499fa4a-d26e-11e1-95e4-0026b97ed48a" }],

Текст запиту
Параметр Тип Опис
CitySender* string[36] Ідентификатор (REF) міста відправника
CityRecipient* string[36] Ідентифікатор (REF) міста отримувача
Weight* string[36] Фактична вага, min - 0,1
ServiceType* string[36] Тип послуги
Cost* string[36] Оціночна вартість, ціле число (якщо не зазначити вартість то АРІ автоматично проставить мінімальну оціночну вартість =300.00)
CargoType* string[36] Тип вантажу: Cargo, Documents, TiresWheels, Pallet
SeatsAmount* string[36] Кількість місць відправлення, ціле число
RedeliveryCalculate object Зворотня доставка
PackCount string[36] Кількість пакування
PackRef string[36] Ідентифакатор (REF) пакування
Amount string[36] Ціле число (сума зворотньої доставки/кількість одиниць)
CargoDetails array Масив з даними про деталі вантажу
CargoDescription string[36] Ідентифікатор (REF) типу відправлення
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "InternetDocument",
  "calledMethod": "getDocumentPrice",
  "methodProperties": {"CitySender" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","CityRecipient" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Weight" : "0.1","ServiceType" : "WarehouseWarehouse","Cost" : "300","CargoType" : "Cargo","SeatsAmount" : "2","RedeliveryCalculate" : {"CargoType":"Money","Amount":"100"},"PackCount" : "1","PackRef" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","Amount" : "100","CargoDetails" : [{"CargoDescription":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","Amount":"2"}],"CargoDescription" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
AssessedCost string[36] Оціночна вартість
Cost string[36] Вартість
CostRedelivery string[36] Вартість зворотної доставки
TZoneInfo object Інформація про тарифну зону доставки
CostPack string[36] Вартість пакування
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"AssessedCost" : "300","Cost" : "45","CostRedelivery" : "100","TZoneInfo" : {"TzoneName":"Тарифназона:Тарифназона4","TzoneID":"4"},"CostPack" : "4" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}