Прогноз дати доставки вантажу

Метод «getDocumentDeliveryDate», працює в моделі «InternetDocument», цей метод у відповіді виведе орієнтовну дату доставки.

Якщо в ЕН будуть такі послуги як: зворотна доставка, доставка щодня та інші, їх також потрібно вказувати у запиті як обов'язкові елементи запиту для розрахунку орієнтовної дати доставки.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
DateTime string[36] Дата створення ЕН
ServiceType* string[36] Тип послуги
CitySender* string[36] Ідентифікатор міста відправника
CityRecipient* string[36] Ідентифікатор міста отримувача
* Позначення обов’язкового параметру
                        
 
{
   "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
   "modelName": "InternetDocument",
   "calledMethod": "getDocumentDeliveryDate",
   "methodProperties": {"DateTime" : "дд.мм.рррр","ServiceType" : "WarehouseWarehouse","CitySender" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","CityRecipient" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000"   }
}

                                
                                  
                                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
date string[36] Дата доставки
timezone_type string[36] Тип зони доставки
timezone string[36] Зона доставки
                                  
{
  "success": true,
  "data": [{"date" : "рррр.мм.дд гг:хх:сс","timezone_type" : "3","timezone" : "Europe/Kiev"  }],
  "errors": [],
  "warnings": [],
  "info": [],
  "messageCodes": [],
  "errorCodes": [],
  "warningCodes": [],
  "infoCodes": []
}