Прогноз дати доставки вантажу

Метод «getDocumentDeliveryDate», працює в моделі «InternetDocument», цей метод у відповіді виведе орієнтовну дату доставки.

Якщо в ЕН будуть такі послуги як: зворотна доставка, доставка щодня та інші, їх також потрібно вказувати у запиті як обов'язкові елементи запиту для розрахунку орієнтовної дати доставки.

Текст запиту
Параметр Тип Опис
DateTime string[36] Дата створення ЕН
ServiceType* string[36] Тип послуги
CitySender* string[36] Ідентифікатор міста відправника
CityRecipient* string[36] Ідентифікатор міста отримувача
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "InternetDocument",
  "calledMethod": "getDocumentDeliveryDate",
  "methodProperties": {"DateTime" : "дд.мм.рррр","ServiceType" : "WarehouseWarehouse","CitySender" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","CityRecipient" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
date string[36] Дата доставки
timezone_type string[36] Тип зони доставки
timezone string[36] Зона доставки
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"date" : "рррр.мм.дд гг:хх:сс","timezone_type" : "3","timezone" : "Europe/Kiev" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}