Отримати список ЕН

Метод «getDocumentList», працює в моделі «InternetDocument», цей метод у відповіді виведе всі номери ЕН, які створено в даному в особистому кабінеті та їх ідентифікатори (Ref) в АРI.

У запиті у властивостях методу можна вказати дату, за яку необхідно отримати дані по ЕН у параметрі "DateTime".

Якщо не вказувати дату, система автоматично видасть Вам інформацію по всіх ЕН фактичного дня. У запиті у властивостях методу також можна вказувати проміжок дат, за які необхідно отримати дані по ЕН "DateTimeFrom" і "DateTimeTo".

Додатково впроваджена можливість вивантажувати сторінковий список, використовуючи параметр "GetFullList". Якщо 0, то працює сторінкове завантаження, якщо 1 - весь список.

Додано можливість відображення всіх ЕН зі зворотною доставкою (Грошовий переказ або Каса форпост) "RedeliveryMoney" зі значенням "1".

Текст запиту
Параметр Тип Опис
DateTimeFrom* string[36] Дата від
DateTimeTo* string[36] Дата до
Page string[36] Сторінки, до 100 записів а одній сторінці
GetFullList* string[36] Ввімкненні/вимкнення посторінкового завантаження (0- працює посторінкове завантаження, 1- весь список)
DateTime string[36] Дата створення ЕН
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "InternetDocument",
  "calledMethod": "getDocumentList",
  "methodProperties": {"DateTimeFrom" : "дд.мм.рррр","DateTimeTo" : "дд.мм.рррр","Page" : "1","GetFullList" : "1","DateTime" : "дд.мм.рррр"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Ref string[36] Ідентифікатор (REF) ЕН
DateTime string[36] Дата створення ІД
PreferredDeliveryDate string[36] Бажана дата доставки
RecipientDateTime string[36] Дата отримання
EWDateCreated string[36] Дата створення ЕН
Weight string[36] Фактична вага
SeatsAmount string[36] Кількість місць відправлення, ціле число
IntDocNumber string[36] Номер інтернет документу
Cost string[36] Оціночна вартість
CitySender string[36] Ідентифікатор (REF) міста відправника
CityRecipient string[36] Ідентифікатор (REF) міста отримувача
SenderAddress string[36] Ідентифікатор (REF) адреси відправника
RecipientAddress string[36] Ідентифікатор (REF) адреси відправника
CostOnSite string[36] Вартість за доставку
PayerType string[36] Тип платника
PaymentMethod string[36] Форма розрахунку Cash/NonCash
AfterpaymentOnGoodsCost string[36] Зворотня доставка
PackingNumber string[36] Номер пакування
RejectionReason string[36] Опис причини нерозвозу
StateId string[36] Код статусу ЕН (дорівнює статусу трекінга)
StateName string[50] Опис статусу ЕН
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","DateTime" : "дд.мм.рррр","PreferredDeliveryDate" : "дд.мм.рррр","RecipientDateTime" : "дд.мм.рррр","EWDateCreated" : "дд.мм.рррр","Weight" : "5","SeatsAmount" : "2","IntDocNumber" : "20400030200931","Cost" : "15000","CitySender" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","CityRecipient" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","SenderAddress" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","RecipientAddress" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","CostOnSite" : "45","PayerType" : "Sender","PaymentMethod" : "Cash","AfterpaymentOnGoodsCost" : "500","PackingNumber" : "123456","RejectionReason" : "Опис причини переадресування","StateId" : "41","StateName" : "Відправлення в місті Києві" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}