Формування запиту для отримання повного звіту за накладними

Метод «generateReport», працює в моделі «InternetDocument», цей метод формує запит для отримання повного звіту про накладні

Текст запиту
Параметр Тип Опис
DocumentRefs* array Список документів
Type* string[36] Форма документу для друку: xls або csv
DateTime* string[36] Дата доставки
* Позначення обов’язкового параметру
            
 
{
  "apiKey": "[ВАШ КЛЮЧ]",
  "modelName": "InternetDocument",
  "calledMethod": "generateReport",
  "methodProperties": {"DocumentRefs" : ["00000000-0000-0000-0000-000000000000","00000000-0000-0000-0000-000000000000"],"Type" : "csv","DateTime" : "дд.мм.рррр"  }
}

                
                 
                

Відповідь 200
Завжди повертає код 200 навіть при логічних помилках.

Тіло відповіді на запит
Параметр Тип Опис
Ref string[36] Ідентифікатор (REF) контактної особи
DateTime string[36] Дата доставки
PreferredDeliveryDate string[36] Бажана дата доставки
Weight string[36] Вага
SeatsAmount string[36] Кількість місць відправлення, ціле число
IntDocNumber string[36] Номер ІД
Cost string[36] Оціночна вартість
CitySender string[36] Ідентифікатор (REF) міста відправника
CityRecipient string[36] Ідентифікатор (REF) міста отримувача
State string[36] Штат
SenderAddress string[36] Ідентифікатор (REF) адреси відправника
RecipientAddress string[36] Ідентифікатор (REF) адреси отримувача
CostOnSite string[36] Вартість доставки
PayerType string[36] Тип платника
PaymentMethod string[36] Форма розрахунку Cash/NonCash
AfterpaymentOnGoodsCost string[36] Вартість зворотної доставки
PackingNumber string[36] Нопер пакування
                 
{
 "success": true,
 "data": [{"Ref" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","DateTime" : "дд.мм.рррр","PreferredDeliveryDate" : "дд.мм.рррр","Weight" : "1","SeatsAmount" : "2","IntDocNumber" : "","Cost" : "500","CitySender" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","CityRecipient" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","State" : "","SenderAddress" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","RecipientAddress" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000","CostOnSite" : "45","PayerType" : "Sender","PaymentMethod" : "Cash","AfterpaymentOnGoodsCost" : "500","PackingNumber" : "123456" }],
 "errors": [],
 "warnings": [],
 "info": [],
 "messageCodes": [],
 "errorCodes": [],
 "warningCodes": [],
 "infoCodes": []
}